YogaWithAmit

Yoga để làm mát cơ thể

Yoga để làm mát cơ thể Pranayama là gì? Pranayama là những bài tập thở giúp xóa bỏ các chướng ngại vật lý và cảm xúc trong cơ thể bạn để giải phóng hơi thở và dòng chảy của prana-năng lượng cuộc sống. Thông qua thói quen pranayama thường xuyên và lâu dài, bạn có thể tích … Read more