YogaWithAmit

Yoga for Spondylolisthesis In Vietnamese

Yoga for Spondylolisthesis In Vietnamese Bệnh thoái hóa khớp là một tình trạng trong đó một xương ở lưng (xương sống) trượt dọc theo xương dưới nó. Nó thường xảy ra ở cột sống lưng dưới (vùng thắt lưng). Trong một số trường hợp, điều này có thể dẫn đến tủy sống hoặc rễ thần … Read more